FANDOM


Asyryjczycy, Chaldejczycy - naród semicki zamieszkujący Mezopotamię, zachodnią Persję, a także okolice Edessy. Asyryjczycy są uważani za jeden z rdzennych narodów na Bliskim Wschodzie. Za ich ojczyznę uważa się tereny położone wokół Tygrysu i Eufratu.

Asyryjczycy, Chaldejczycy''' - naród semicki zamieszkujący Mezopotamię, zachodnią Persję, a także okolice Edessy. Asyryjczycy są uważani za jeden z rdzennych narodów na Bliskim Wschodzie. Za ich ojczyznę uważa się tereny położone wokół Tygrysu i Eufratu.

Zamieszkanie Edytuj

Nawiązują do tradycji starożytnej Asyrii oraz Chaldei i uważają się za spadkobierców tych państw. Posługują się językiem aramejskim i jego dialektami, używanymi na terenie Międzyrzecza przed podbojem arabskim. Są też jednym z najstarszych narodów, które przyjęły chrześcijaństwo, nastąpiło to w II wieku n.e. Zamieszkują przede wszystkim Mezopotamię, gdzie stanowią większość ludności, istnieje prowincja Mezopotamia, gdzie władzę legislacyjną sprawuje Parlament Mezopotamii w którym zasiadają głównie Asyryjczycy wraz z Ormianami i Persami.

Rdzenne rejony zamieszkania:

Mezopotamia - 20 mln

Region Tebryzu - 1 mln

Kermanszach - 1,2 mln

Asyryjczycy

Obszar zamieszkały przez Asyryjczyków.

Edessa - ok. 200 tys

Niewielkie diaspory asyryjskie występują również w Europie Zachodniej, a także w Indiach.

Narody zamieszkujące Cesarstwo Rzymian
od 10 milionów GrecyAsyryjczycySyryjczycyKoptowieOrmianieItalijczycySłowianie
do 10 milionów GrieszePolacyBerberowieArabowieTuaregowieGruziniTatarzy