FANDOM


Kronika Cesarstwa Rzymskiego, Kroniki Najjaśniejszego Cesarstwa Rzymian - kronika Kosmy IV wydana w 1594 w Konstantynopolu, uważana za jedno z najważniejszych dzieł historycznych późnego renesansu.

Dzieło patriarchy rozpoczyna się w czasach Oktawiana Augusta. Poprzez kolejnych władców dochodzi do podziału w 395r. Następnie skupia się na cesarzach wschodniorzymskich. Kronika kończy się w roku 1594 na koronacji Jakuba (fragment dodany przez współpracownika autora).

Chronograf opisuje głównie dzieje cesarstwa, jednak w niektórych fragmentach wspomina o ważnych wydarzeniach poza granicami imperium.