FANDOM


Emblem of Ecumenical Patriarchate

Emblemat Patriarchatu

Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopolitański (gr. Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως) – starożytny Kościół, którego początki sięgają czasów apostolskich.

Historia Edytuj

Zgodnie z tradycją Kościół został założony przez apostoła Andrzeja. Dlatego też wspomnienie świętego Andrzeja (30 listopada) jest dniem Tronu Patriarszego. W rzeczywistości początki tego Kościoła zbiegają się z ustanowieniem w Konstantynopolu stolicy cesarstwa rzymskiego w 330. W tym też okresie wyłączono Konstantynopol z jurysdykcji metropolii Heraklei i przyznano jego biskupowi honorowe pierwszeństwo zaraz po Rzymie.

Od tego czasu Kościół Konstantynopolitański odgrywał znaczącą rolę w świecie wschodniego chrześcijaństwa. Od 1989, na czele Patriarchatu stoi Atenagoras I noszący tytuł Arcybiskupa Konstantynopola Nowego Rzymu i Patriarchy ekumenicznego.