FANDOM


Polikarp z Kapadocji (ur. 1555, zm. 1630) - rzymski filozof, przyrodnik oraz prawnik, lektor Szkoły Nauk Przyrodniczych. Uchodzi za twórcę nowożytnej metody naukowej opartej na eksperymencie i indukcji. Jego poglądy można przyrównać do późniejszego empiryzmu.

Pochodzenie Edytuj

Nieznane jest jego nazwisko, ani imiona rodziców (chociaż list Kosmy IV wspomina księgowego patriarchatu: "Polikarp, syn Michała z Prokopii Kapadockiej"). Część badaczy odrzuca jego kapadockie korzenie lub też uznaje, że jest to tylko pseudonim któregoś z późniejszych lektorów Szkoły Nauk Przyrodniczych.

Wiadome jest, że w 1570 przybył do Konstantynopola, gdzie został od razu zauważony przez patriarchę, który został jego protektorem oraz wynajmował mu kwaterę w pobliżu Hagios Demetrios i finansował jego badania.

Zajmował się różnymi dziedzinami, badał substancje, opisywał reakcje i zjawiska fizyczne, dzięki jego skrupulatności mógł napisać swoją rozprawę "O nauce stosowanej", która została wydrukowana po raz pierwszy w 1586 w patriarchalnej drukarni.

Podział nauki Edytuj

W swoim dziele "O nauce stosowanej" podjął się podziału nauki, pojmowanej dosyć szeroko. Podzielił je na następujące grupy:

  • nauki antropologiczne (zajmujące się człowiekiem m.in psychologia, anatomia itp.)
  • nauki chronologiczne (zajmująca się badaniem przeszłości)
  • nauki przyrodnicze (zajmujące się badaniem natury)
  • filozofia (badająca istotę i cel rzeczy)
  • teologia (zajmująca się Bogiem)

Dzieła Edytuj

  • O nauce stosowanej
  • Pułapki i niedoskonałości umysłu
  • Metody Nauczania
  • Instrumenty w służbie Nauki
  • Krytyka Iluzji