FANDOM


Renesans franciszkowy (gr. Αναγέννηση) - epoka w historii Romanii, obejmująca przede wszystkim XVI wiek - okres rządów Franciszka I, zazwyczaj nazywa się tak lata 1500-1620, chociaż wpływy sztuki tego okresu odnajduje się w dziełach w drugiej połowie XVII wieku.

W sztuce doszło do udoskonalania form średniowiecznych, powrócono do wzorców macedońskich. Widoczne są wpływy zachodnie, szczególnie w budowlach na zachodzie imperium. Na nowo odkrywano sztukę wczesnochrześcijańską i klasyczną. W zdobnictwie dominowały mozaiki, czasem można spotkać technikę pietra dura pochodzącą z Florencji, jednak nie wyparła ona klasycznej metody tworzenia tych dzieł.

Największy przewrót nastąpił w nauce, a to za sprawą Polikarpa z Kapadocji, który unormował metodę naukową oraz rozpoczął badania nad przyrodą i odrzucił teorię żywiołów, kończąc z trwającym od czasów Arystotelesa sposobem postrzegania świata (jednak teoria żywiołów została obalona dopiero w XVIII wieku)

Ramy czasowe Edytuj

Początek epoki pokrywa się z datą objęcia rządów przez Franciszka. Data ta jest jednak symboliczna, ze względu na płynne przejście epoki Paleologów (zalicza się do niej również dwóch pierwszych władców z dynastii d'Comche) do odrodzenia franciszkowego.

Data końca również wywołuje niemałe dyskusje. Często uznaje się za nią rok 1620 (ewentualnie 1626 - otwarcie Szkoły Nauk Przyrodniczych w Konstantynopolu uznawane za zwieńczenie rewolucji naukowej tego okresu). Można się spotkać również z rokiem 1652 - koronacją Stefana, który zapoczątkował tzw. Stefanizm.