FANDOM


\Wojna polsko-bizantyńska, wojna polsko-rzymska - konflikt pomiędzy Królestwem Węgier, posiłkowanym przez Królestwo Polskie, Królestwo Czech, Wielkie Księstwo Litewskie, Księstwo Mazowieckie oraz Hospodarstwo Mołdawii, a Cesarstwem Bizantyńskim wspieranym przez Hospodarstwo Wołoszczyzny. Wojna była toczona na przełomie lat 1500-1503. Jego kulminacją była bitwa pod Segedynem (1 lipca 1503) zakończona klęską wojsk cesarskich i podpisaniem pokoju w Belgradzie 5 sierpnia.